Friday, November 9, 2012

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ กิฟฟารีน เจียวกู่หลานเจียวกู่หลาน 250
Jiaogulan250 (Giffarine Brand)

กิฟฟารีน เจีัยวกู่หลาน giffarine jiaogulan 250

เจียวกู่หลาน 250 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเจียวกู่หลาน ชนิดแคปซูล (ตรากิฟฟารีน)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล 
สารสกัดจากเจียวกู่หลาน 20% 
Jiaogulan Extract 20% 62.97% (250 มก.) (ให้กีปิโนไซต์ 50 มก.)

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ฆอ. 4324/2553

ขนาด 60 แคปซูล

ราคาสมาชิก 315 บาท
(ราคาปกติ 420 บาท)กิฟฟารีน เจียวกู่หลาน Jiaogulan 250 giffarineเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "เจียวกู่หลาน"

เจียวกู่หลาน มีอีกชื่อว่า “ปัญจขันธ์” ได้รับคัดเลือกเป็นสมุนไพรแห่งปี 2548 ร่วมกับฟ้าทะลายโจร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เจียวกู่หลาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gynostemma pentaphyllum จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดเถา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พบตั้งแต่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ในประเทศจีนใช้แก้ไอ รักษาอาการอักเสบ ขับเสมหะ รักษาอาการหลอดลมเรื้อรัง และตับอักเสบจากการติดเชื้อ ในการแพทย์พื้นบ้านของญี่ปุ่น ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ลดไข้ แก้อักเสบ และบำรุงกำลัง สมุนไพรชนิดนี้มีประวัติการใช้มายาวนานในประเทศจีน และญี่ปุ่น ทั้งเป็นยาและเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (อ้างอิงที่ 1)

มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเจียวกู่หลาน หรือปัญจขันธ์ หลาย ๆ ด้าน ซึ่งสรุปมาพอสังเขปได้ดังนี้
การวิจัยในสัตว์ทดลอง (อ้างอิงที่ 2)
ลดไขมันในเลือดในหนูขาว
ลดน้ำตาลในเลือด ในหนูขาว
ลดการเกิดเส้นเลือดหัวใจหดตัว ในหนูถีบจักร
ลดการขาดเลือดเลี้ยงสมองในกระต่าย
ปกป้องตับจากสารพิษ acetaminophen ในหนูขาว
ลดการอักเสบ ในหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าอักเสบ
ฤทธิ์ขยายหลอดลม ในหนูตะเภา
ยับยั้ง และทำลาย มะเร็งหลายชนิด ได้แก่
มะเร็งกระพุ้งแก้ม หนูแฮมสเตอร์ มะเร็งตับ ของหนูถีบจักร
มะเร็งหลอดอาหารของหนูขาว และ มะเร็งช่องท้องของหนูถีบจักร
เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย ในหนูที่เป็นมะเร็ง

การวิจัยใน คน
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง
มีงานวิจัย ฤทธิต้านมะเร็ง ของ เจียวกู่หลาน กับ เซลล์มะเร็งของมนุษย์ ที่ได้รับการเพาะเลี้ยงไว้ มากมายหลายชนิด ดังนี้
มะเร็งตับ  สาร Gypenosides ในเจียวกู่หลาน สามารถยับยั้งการแบ่งตัว และทำลาย เซลล์มะเร็งตับ Hep3B HA22T และ Huh-7 cell lines ของคนได้จริง ด้วยกลไกที่ชัดเจน ( อ้างอิงที่ 3,4 )
มะเร็งปอด สาร Gypenosides สามารถทำลายเซลล์มะเร็งปอด human lung cancer A-549 ของคนได้จริง ด้วยกลไก รบกวนการทำงานของ โปรตีน caspases-3 and -9 ( อ้างอิงที่ 5 )
มะเร็งลำไส้ใหญ่ สารGypenosides ในเจียวกู่หลาน สามารถทำลาย เซลล์มะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ human colon cancer colo 205 cells ด้วยการรบกวนโปรตีน และเหนี่ยวนำให้เกิดการทำลายของเซลล์ ( apoptosis ) ได้จริง ( อ้างอิงที่ 6 )
มะเร็งลิ้น สาร Gypenosides ในเจียวกู่หลาน สามารถทำลายเซลล์มะเร็ง ลิ้น human oral cancer SAS cells ของคนได้จริงด้วยกลไกของการยับยั้งการแสดงของ DNA repair genes และยังสามารถ ยับยั้งการลุกลามแพร่กระจาย ของมะเร็งลิ้นอีกชนิดคือ human tongue cancer SCC4 ของคนได้จริง ด้วยการยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็ง ( apoptosis ) ด้วยการรบกวนการทำงานของโปรตีน ( อ้างอิงที่ 7-9 )
• อาจจะช่วยทำลายมะเร็งปากมดลูก สารสำคัญ Gypenosides ในเจียวกู่หลาน อาจจะช่วยทำลาย มะเร็งปากมดลูก โดยการลดกลไกการควบคุมยีนของมะเร็ง ( อ้างอิงที่ 10 )

ฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานในร่างกาย
มีงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็ง 19 คน โดยให้รับประทานส่วนสกัดซาโปนินจากเจียวกู่หลานในขนาด gypenoside 240 มิลลิกรัม ต่อวัน เป็นเวลา นาน 1 เดือน โดยเลือกในช่วงเวลา ที่ ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด พบว่า ผู้ป่วย 10 คนดีขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ป่วย 7 คนอาการดีขึ้น ในภาพรวมของการทดลองได้ผลดี 89.5% และการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นในผู้ป่วย 17 คน แต่อีก 2 คนจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระดับอิมมูโนกลอบูลินในเลือดอยู่ในระดับปกติ และระดับ IgC ในเลือดลดลง และไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ (อ้างอิงที่ 11)

ลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
มีงานวิจัย ในผู้ป่วยเบาหวาน Type 2 (ซึ่งเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่พบบ่อยที่สุด) โดยดื่ม ชาเจียวกู่หลาน พบว่า การบริโภค ชาในปริมาณ 6 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เล็กน้อย แต่ก็มีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่มีอาการน้ำตาลต่ำหรือผลข้างเคียงอื่นใด (อ้างอิงที่ 12)

มีประโยชน์ในผู้ที่มีไขมันเกาะตับ
งานวิจัย การให้สารสกัดเจียวกู่หลาน ในปริมาณ 80 ซีซี ต่อวัน ในผู้ป่วย ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ แต่มีภาวะไขมันเกาะตับ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มควบคุมคือไม่ได้รับ สารสกัดเจียวกู่หลาน และกลุ่มที่ได้สารสกัดเป็นเวลาสี่เดือน กลุ่มที่ได้รับ สารสกัดเจียวกู่หลาน มีค่าระดับของ ความอ้วน ( BMI ) เอนไซม์ตับ ( SGOT, SGPT ) และ อินซูลิน ลดลงไปในแนวทางที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัด ทั้งสองกลุ่ม มีค่าไขมัน เกาะตับลดลง ถือได้ว่ามีประโยชน์ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ (อ้างอิงที่ 13)

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ข้อมูลการวิจัยของวิจัยชาวจีนและ ญี่ปุ่นพบว่า เจียวกู่หลาน มีสารสำคัญอยู่หลายชนิดที่พบมาก เรียกกันทั่วไปว่า Gypenosides เป็นสารจำพวก Saponin ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด Gypenosides อีก 11 ชนิด ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับ Ginsenosides ที่พบในโสม
ซาโปนิน ที่พบใน เจียวกู่หลาน มีจำนวน 82 ชนิด แต่ซาโปนินที่พบในโสมมีเพียง 28 ชนิด ในจำนวนนี้มี 4 ชนิดที่เหมือนกัน ได้แก่ Gypenosides Rb1 , Ginsenosides Rb3, Ginsenoside Rd และ Ginsenoside F3 จะเห็นได้ว่า เจียวกู่หลาน กับโสม มีสาระสำคัญทีคล้ายกัน อยู่หลายตัว ( อ้างอิงที่ 1-2 )

การศึกษาความเป็นพิษ
สารสกัดน้ำของเจียวกู่หลาน เมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังในหนูขาว โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม และให้กินสารสกัดของเจียวกู่หลานในขนาด 6, 30, 150 และ 750 มก./กก./วัน นาน 6 เดือน และกลุ่มควบคุมได้รับสารสกัดขนาด 10 มล./กก. พบว่าในทุกกลุ่มการทดลองไม่พบพิษหรือผลข้างเคียงใด ๆ เมื่อได้รับสารสกัดเจียวกู่หลาน (ค่าชีวเคมีในเลือดปกติลักษณะทางพยาธิสภาพอวัยวะภายในปกติ) (อ้างอิงที่ 14) นอกจากนี้จากการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดเจียวกู่หลานที่ศึกษาในอาสาสมัคร 30 ราย โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเจียวกู่หลานแคปซูลครั้งละ 1 แคปซูล ประกอบด้วยสาร gypenoside 40 มก./แคปซูล หลังอาหารวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ติดต่อกันนาน 2 เดือน กลุ่มที่ 2 รับประทานสารสกัดเจียวกู่หลานแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหารวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) นาน 2 เดือน พบว่าจากการศึกษาไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ ในอาสาสมัคร (อ้างอิงที่ 1)

ข้อห้ามของ เจียวกู่หลาน
ไม่ควรรับประทาน ในเด็ก และสตรีมีครรภ์
ไม่ควรรับประทานในผู้ที่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

เอกสารอ้างอิง :
1. สมุนไพรน่ารู้ 2 ปัญจขันธ์. สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2548.
2. เจียวกู่หลาน (ปัญจขันธ์). จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 2549; 23(2): 2-9
3. Gypenoside induces apoptosis in human Hep3B and HA22T tumour cells. Cytobios. 1999;100(393):37-48.
4. Regulation ob Bcl-2 family molecules and activation of caspase cascade involved in gypenosides-induced apoptosis in human hepatoma cells .Cancer Lett. 2002 Sep 26;183(2):169-78.
5. Gypenosides induced G0/G1 arrest via inhibition of cyclin E and induction of apoptosis via activation of caspases-3 and -9 in human lung cancer A-549 cells. In Vivo. 2008 Mar-Apr;22(2):215-21.
6. Gypenosides induced apoptosis in human colon cancer cells through the mitochondria-dependent pathways and activation of caspase-3. Anticancer Res. 2006 Nov-Dec;26(6B):4313-26.
7. Gypenosides causes DNA damage and inhibits expression of DNA repair genes of human oral cancer SAS cells. In Vivo. 2010 May-Jun;24(3):287-91.
8. Gypenosides inhibited invasion and migration of human tongue cancer SCC4 cells through down-regulation of NFkappaB and matrix metalloproteinase-9. Anticancer Res. 2008 Mar-Apr;28(2A):1093-9.
9. Gypenosides induced G0/G1 arrest via CHk2 and apoptosis through endoplasmic reticulum stress and mitochondria-dependent pathways in human tongue cancer SCC-4 cells. Oral Oncol. 2009 Mar;45(3):273-83. Epub 2008 Jul 31.
10. N-acetyltransferase is involved in gypenosides-induced N-acetylation of 2-aminofluorene and DNA adduct formation in human cervix epidermoid carcinoma cells (Ca Ski). In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):281-8.
11. Inmnulogic effects of Jiaogulan granule in 19 cancer patients.Zhejiang-Zhongyi Zazhi 1989; 24 (10); 449 .จุลสารข้อมูลสมุนไพร 23(2) 2549:
12. Antidiabetic effect of Gynostemma pentaphyllum tea in randomly assigned type 2 diabetic patients. Horm Metab Res. 2010 May;42(5):353-7. Epub 2010 Mar 8.
13. The add-on effects of Gynostemma pentaphyllum on nonalcoholic fatty liver disease. Altern Ther Health Med. 2006 May-Jun;12(3):34-9.
14. Chronic toxicity of Gynostemma pentaphyllum. Fitoterapia. 2004;75(6):539-551

No comments:

Post a Comment

Popular Posts